Etický kodex

Etickým kodexem se v tomto případě rozumí shrnutí základních etických interních pravidel, kterými se řídí naše společnost při poskytování svých služeb.

Zavazujeme se nikdy nezařadit do prodeje domény s dehonestujícími, urážlivými názvy jakýchkoli osobností či firem, především pak ve vztahu k duchovním a církevním elitám bez ohledu na národnost, rasu či náboženské zaměření.

Zavazujeme se (v případě poptávky) přednostně nabídnout doménu k prodeji těm firmám či společnostem, u kterých by s ohledem na následující body mohlo u poptávané domény dojít k zaměnitelnosti s doménou či názvem společnosti a to především v těchto případech:

1)         poptávaná doména je již zaregistrována s jinou koncovkou

2)         poptávaná doména má v textu část názvu či název již existující společnosti

3)         poptávaná doména má zjevnou podobnost s již zaregistrovanou doménou či s existující společností

 

Ve všech těchto případech se zavazujeme v okamžiku, kdy budeme osloveni s poptávkou, vyvinout veškeré úsilí k tomu, abychom doménu přednostně nabídli všem, u nichž se dá předpokládat zaměnitelnost a to především z toho důvodu, že nedokážeme analyzovat, za jakým účelem bude poptávaná doména provozována.

List of all domains to buy